Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farmy

Kde se nachází a jak Vám mohou být užitečnéFarem je na území Khorinisu celkem pět, a to Lobartova, Akilova, Sekobova, Bengarova a Onarova. Všechny farmy až na Onarovu musí odvádět městu daně v podobě úrody a dobytka. Farmy mají většinou název podle toho, kdo je na nich zrovna farmářem.
Nyní si všechny farmy podrobně rozebereme.

Lobartova farma
Tato farma se nachází jižně od města Khorinis. Na Lobartově farmě je farmářem Lobart. Ten má ženu Hildu, která v kuchyni připravuje pro pracovníky jídlo. Na farmě jsou také zaměstnaní zemědělec Vino a pasák ovcí Maleth. Farma z městem vychází dobře, má velkou hojnost ovcí, ale protože má málo polí nemůže odvádět městu obilí. Farmář Lobart je dobrý člověk, na farmě přijme každou poctivou pracovitou ruku. Sice nemá dost peněz na zaplacení ale může nabídnout nocleh a stravování na každý den. Od rána až do večera stojí před svou farmou, dohlíží na práci na polích a hlídá farmu.

Akilova farma
Tato farma se nachází mezi městem Khorinis a Orlanovou krčmou. Farmářem na ní je Akil, který mívá často problémy se žoldáky, kteří se z něho snaží dostat peníze. V posledním případě ale stihla včas dorazit domobrana a žoldáky zabila. Protože je farma mimo město je pod větším vlivem farmáře Onara a domobránci tam nechodí tak často aby oblast hlídali. Farmář Akil má ženu Kati a syny Egilla a Ehnima. U Akila je také zaměstnán jako zemědělec Randolph, který chodil často do Orlanové krčmy, kde se sázel s Rukharem kdo toho víc vypije. Randolph vždycky prohrál a protože mu potom došli peníze nezbylo mu nic jiného než se pití vzdát. Akil je dobrý a poctivý farmář, který umí odměnit každého, který mu s něčím pomůže či pro něho něco udělá. Jako správný farmář dohlíží celý den na práci rolníků. Kati tráví většinu času doma a vaří pro pracovníky jídlo. Bratři Egill a Ehnim pracují každý den na poli. Protože jsou bratři nemají se zrovna moc v lásce a tak se někdy pohádají.

Bengarova farma
Tuto farmu najdete kousek od průsmyku. Je na ní farmářem Bengar. Skoro všichni pracovníci pocházejí z Onarovy farmy. Jsou to víceméně ti, kterým se nechce moc pracovat a na Onarově farmě by byli jen na obtíž. Zde mají menší pole a obživu si zařizují sami. Bengar mívá časté problémy s domobranou a tak tam čas do času Onar posílá své žoldáky aby farmu hlídali. Na Bengarově farmě pracuje Malak jako pasák ovcí. Ví toho hodně o průsmyku a v okolí farmy se hodně vyzná.

Sekobova farma
Sekobova farma leží kousek od Onarovy farmy. Je na ní farmářem Sekob. Tato farma je hlavním zdrojem Onarovy farmy. Má velké pole které ale obdělává málo dělníků. Sekob na své pracovníky ještě tlačí aby měl větší zisk. Naučil se totiž šidit Onara a tak si získat velké peníze. Od všech jeho pracovníků si vysloužil jméno Otrokář. Nikdo o něm nemluví jinak než s tímto jménem. Jeho žena Rosi má z něho pomalu strach a tak se později rozhodne odejít. Sekobův syn Till je skoro stejný jako jeho otec. S pracovníky jedná tvrdě a nelítostně. Pasák ovcí Balthazar to bere optimisticky. Je rád že má své ovečky a ve všem je vychvaluje. Občas s nimi chodí na slunné pastviny které leží kousek od Bengarovy farmy. Protože to ale Bengar nemá rád má zakázáno tam chodit. Mezi pracovníky je nejlínější Bronco. Odmítá pracovat a ještě si vydělává na pocestných kteří jdou kolem. Farmářky Baber a Rega většinou raději mlčí a konají svou práci.

Onarova farma
Onarova farma je největší z farem na území Khorinisu. Nachází se daleko od města směrem na východ. Farmář Onar vede spor s králem, protože nechce odvádět daně ze zemědělského zisku. Aby proti králi nebyl sám snažil se přesvědčit i ostatní farmáře aby se k němu přidali a nabídl jim ochranu jejich farem žoldáky. Farmy které si podmanil jsou Bengarova a Sekobova. Nyní si žije v přepychu. Kolem sebe má spoustu žoldáků, kteří jsou schopni pro něho nasadit život. Má vlastní zdroje vyrábění zbraní, dokonce pro něho pracuje velmi zkušený kovář Bennet. Ten ková zbraně pro žoldáky. Umí dokonce kovat i zbraně z rudy, ale protože ruda v této době není k sehnání tak nemůže své znalosti využít. Na Onarově farmě se mimo Onara stará taky o farmu zemědělec Gunnar, který zastupuje Onara ve věcech kolem zemědělství. Pasák ovcí Pepe hlídá své ovečky kousek za farmou. Je však stále pod útlakem vlků, kteří mu již pár ovcí sežrali. Dohlížet na Pepeho spolu s ovcemi měl žoldák Bullco. Ten se ale raději vyvaluje celé dny v kuchyni kuchařky Thekly. Ta si stěžuje že jí pořád otravuje spolu se žoldákem Sylviem. Ten je ještě horší než Bullco. Thekla je velmi dobrá kuchařka, umí vařit velice dobré a chutné vývary po kterých se žoldákům vrací síla. Služka Elena uklízí dům a taky přes den prodává nějaké zboží místním žoldákům nebo kupcům, kteří za ní přijdou. Nemá ráda zloděje. Přes noc spí dokonce v pokoji vedle pokoje Onara. Onarova žena Maria toho přes den moc nedělá. Spíše se učí hospodařit aby mohla zastoupit Onara pokud bude třeba. Starožitník Wasili pracuje pro Onara jako hlídač. Střeží v noci jeho spodní místnosti před zloději. Zatím byl pokaždé úspěšný. Také sbírá staré mince, které vykupuje za zlato. Hodges je bývalým zemědělcem, který se dal na kovařinu. Učí ho nyní mistr Benet. Zatím je začátečník. Ostatní žoldáci většinou zůstávají na farmě a trénují se v boji nebo střelbě. Jen pokud je Onar někam pošle nebo se sami rozhodnou odejít tak opouštějí farmu.